معنی اسم مهران

نام مهران به چه معناست؟

مِهران : 1- به معني دارنده‌ي مهر؛ 2- (اَعلام) 1) نام يكي از خاندان‌هاي هفتگانه‌ي عصر ساساني (ويس پوهر) مقر افراد اين خاندان پارس بوده است؛ 2) نام پدرِ اورند سردار ايراني در عهد انوشيروان و نيز نام چند تن اشخاص در ايران باستان؛ 3) نام شهرستانی در غرب استان ایلام.اسم مهران

  • به نظر شما چه اسمی در کنار مهران ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام مهران چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن مهران از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به مهران تغییر میدهید؟

اسم پسر که به مهران بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با مهران به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن مهران

نام های دخترانه بر وزن مهران به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید