معنی اسم منيب

نام منيب به چه معناست؟

مُنيب : (عربي) (درقديم) بازگشت كننده به سوي حق.اسم منيب

  • به نظر شما چه اسمی در کنار منيب ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام منيب چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن منيب از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به منيب تغییر میدهید؟

اسم پسر که به منيب بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با منيب به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن منيب

نام های دخترانه بر وزن منيب به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید