معنی اسم معز

نام معز به چه معناست؟

مُعِز : (عربي) 1- (در قديم) گرامي دارنده؛ 2- از نام‌ها و صفات خداوند؛ 3- (اَعلام) معز فاطمی لقب ابوتمیم مَعَد ابن اسماعیل، خلیفه‌ي فاطمی [341-365 شمسی] که شمال آفریقا و مصر را تسخیر کرد و شهر قاهره را بنیاد نهاد.اسم معز

  • به نظر شما چه اسمی در کنار معز ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام معز چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن معز از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به معز تغییر میدهید؟

اسم پسر که به معز بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با معز به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن معز

نام های دخترانه بر وزن معز به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید