معنی اسم مرسل

نام مرسل به چه معناست؟

مُرسَل : (عربي) 1- (در اديان) فرستاده شده (از سوي خدا)، رسول صاحب كتاب؛ 2- (در حديث) ويژگي روايتي كه تمام يا بعضي از راويان آن حذف شده باشد، يا بدون ذكر راويان به امام معصوم نسبت داده شود؛ 3- (در خوش‌نويسي) يكي از انواع خطوط عربي؛ 4- (در مقوله‌ي صفت) ساده، روان.اسم مرسل

  • به نظر شما چه اسمی در کنار مرسل ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام مرسل چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن مرسل از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به مرسل تغییر میدهید؟

اسم پسر که به مرسل بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با مرسل به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن مرسل

نام های دخترانه بر وزن مرسل به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید