معنی اسم مجید

نام مجید به چه معناست؟

مَجيد :    (عربي) 1- داراي قدر و مرتبه‌ي عالي، گرامي؛ 2- از نام‌ها و صفات خداوند.

اسم های ترکیبی با مجید

عبدالمَجید:    (عربی) 1- بنده‌ي خدای دارای قدر و مرتبه‌ي عالی و گرامی. [مجید از نام‌ها و صفات خداوند]؛ 2- (اَعلام) 1) نام دو تن از شاهان عثمانی. عبدالمجید اول: شاه [1255-1277 قمری] که در زمان او فرمان خط شریف گلخانه برای تأمین آزادیهای مدنی اتباع عثمانی صادر شد [1255 هجری]؛ عبدالمجید دوم: آخرین شاه عثمانی [1922-1924 میلادی]، که تنها عنوان خلافت داشت و با اعلام جمهوری و لغو خلافت به پاریس رفت و در آنجا درگذشت؛ 2) عبدالمجید طالقانی: (درویش عبدالمجید) [قرن12 هجری] خوشنویس ایرانی، مقیم اصفهان، از استادان خط شکسته‌ي نستعلیق.

مَجيدرضا:    (عربي) از نام  های مرکب، ، مجید و رضا.اسم مجید

  • به نظر شما چه اسمی در کنار مجید ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام مجید چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن مجید از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به مجید تغییر میدهید؟

اسم پسر که به مجید بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با مجید به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن مجید

نام های دخترانه بر وزن مجید به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید