معنی اسم منوچهر

نام منوچهر به چه معناست؟

منوچهر : 1- به معني «از نژاد و پشت منوش» [منوش يكي از ناموران قديم]؛ 2-(اَعلام) منوچهر شاه اساطیری ایران، از خاندان ايرج يكي از پادشاهان پيشدادي است. او پسر پشنگ و نوه‌ي ایرج است که به کین خواهی ایرج برخاست و سلم و تور را کشت. آنگاه جدش فریدون او را پادشاهی داد و او 120 سال پادشاهی کرد.اسم منوچهر

  • به نظر شما چه اسمی در کنار منوچهر ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام منوچهر چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن منوچهر از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به منوچهر تغییر میدهید؟

اسم پسر که به منوچهر بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با منوچهر به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن منوچهر

نام های دخترانه بر وزن منوچهر به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید