معنی اسم مشتاق

نام مشتاق به چه معناست؟

مشتاق : (عربي) 1- داراي شوق، بسيار مايل، آرزومند؛ 2- (به مجاز) عاشق؛ 3- (در عرفان) مشتاق كسي است كه به نهايت عشق و شيفتگي رسيده است و در نزد ايشان اشتياق يعني شوق به لقاء حق مي‌باشد؛ 4- (اَعلام) ميرسيدعلي حسيني اصفهاني معروف به مشتاق [قرن 12 هجری] شاعر ایرانی، از مردم اصفهان، از پیشگامان نهضت بازگشت به سبک عراقی.اسم مشتاق

  • به نظر شما چه اسمی در کنار مشتاق ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام مشتاق چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن مشتاق از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به مشتاق تغییر میدهید؟

اسم پسر که به مشتاق بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با مشتاق به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن مشتاق

نام های دخترانه بر وزن مشتاق به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید