معنی اسم مالک

نام مالک به چه معناست؟

مالِك :    (عربي) 1- آن كه صاحب مِلك يا املاكي است؛ 2- آن كه دارنده و صاحب اختيار چيزي يا كسي باشد؛ 3- از نام‌ها و صفات خداوند؛ 4- (در اديان) ملك الموت گيرنده‌ي جان؛ 5- (اَعلام) 1) مالكِ اشتر: [قرن اول هجری] صحابی پیامبر اسلام(ص) و سردار حضرت علي(ع) در جنگهای جمل و صفین. در هنگام عزیمت به مصر به عنوان والی آن سرزمین، به دست مخالفان مسموم شد؛ 2) مالک ابن انس: [93-179 قمری] فقیه مسلمان از مردم مدینه، بنیانگذار مذهب مالکی، مذهب‌های اهل سنت، مؤلف کتاب اَلمُوَطا، که اساس مذهب مالکی است. 3) مالک ابن عوف: [قرن اول هجری] از صحابه‌ي پیامبر اسلام (ص)، که در جنگ‌هاي شام کشته شد؛ 4) مالک دینار: (= مالک ابن دینار) [قرن 2 هجری] از زاهدان معروف مسلمان در بصره که در پارسایی ضرب المثل شده است.اسم مالک

  • به نظر شما چه اسمی در کنار مالک ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام مالک چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن مالک از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به مالک تغییر میدهید؟

اسم پسر که به مالک بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با مالک به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن مالک

نام های دخترانه بر وزن مالک به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید