معنی اسم ماجد

نام ماجد به چه معناست؟

ماجد :    (عربي) داراي مجد و بزرگي، بزرگوار.اسم ماجد

  • به نظر شما چه اسمی در کنار ماجد ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام ماجد چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن ماجد از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به ماجد تغییر میدهید؟

اسم پسر که به ماجد بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با ماجد به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن ماجد

نام های دخترانه بر وزن ماجد به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید