معنی اسم کیسان

نام کیسان به چه معناست؟

كِيسان :    (كي+ سان (پسوند شباهت))، 1- همانند كي، مثل كي؛ 2- (به مجاز) از بزرگان، پادشاهان و سروران.اسم کیسان

  • به نظر شما چه اسمی در کنار کیسان ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام کیسان چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن کیسان از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به کیسان تغییر میدهید؟

اسم پسر که به کیسان بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با کیسان به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن کیسان

نام های دخترانه بر وزن کیسان به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

1 دیدگاه

  1. کیوان

    خیلی جیگره

نظر خود را بیان کنید