معنی اسم کمیل

نام کمیل به چه معناست؟

كُميل:    (عربي) 1- كامل، تمام؛ 2- (اَعلام) کمیل ابن زیاد: [قرن اول هجری] مسلمان عرب، از اصحاب و هواداران حضرت علی(ع)، که به فرمان حجاج ابن یوسف کشته شد. دعای کمیل به او منسوب است.اسم کمیل

  • به نظر شما چه اسمی در کنار کمیل ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام کمیل چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن کمیل از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به کمیل تغییر میدهید؟

اسم پسر که به کمیل بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با کمیل به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن کمیل

نام های دخترانه بر وزن کمیل به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید