معنی اسم كيومرث

نام كيومرث به چه معناست؟

كيومرث : (= گيومرت)، 1- زنده‌ي فاني. [جزء اول «گيو» و «گيه» به معني جان و زندگي است و جزء دوم «مرتن» صفت است به معني مردني و در گذشتني و به تعبير ديگر مردم، چون بشر فاني است او را مردني و درگذشتني ناميده‌اند. (از پاورقي برهان ـ چ معين)] 2- معني كيومرث در تاريخ بلعمي «زنده‌ي گويا» آمده است؛ 3- (اَعلام) 1) (در شاهنامه) کیومرث: نخستين شاه سلسله‌ي پیشدادیان که 30 سال پادشاهی کرد. 2) (در اوستا) کیومرث: نخستین انسان. از نطفه‌ي او که بر زمین ریخت، مَشیه و مَشیانه به صورت مرد و زن پدید آمدند.اسم كيومرث

  • به نظر شما چه اسمی در کنار كيومرث ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام كيومرث چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن كيومرث از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به كيومرث تغییر میدهید؟

اسم پسر که به كيومرث بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با كيومرث به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن كيومرث

نام های دخترانه بر وزن كيومرث به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

1 دیدگاه

  1. مدیر

    کیومرث اسم مردونه و قشنگیه.

نظر خود را بیان کنید