معنی اسم کسری

نام کسری به چه معناست؟

كسري(كسرا):    (معرب از فارسيِ خسرو)؛ (اَعلام) عنوان هر يك از پادشاهان ساساني. + ( خسرو.اسم کسری

  • به نظر شما چه اسمی در کنار کسری ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام کسری چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن کسری از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به کسری تغییر میدهید؟

اسم پسر که به کسری بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با کسری به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن کسری

نام های دخترانه بر وزن کسری به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

1 دیدگاه

  1. جوزف

    یه اسم دختر: رُزانا

نظر خود را بیان کنید