معنی اسم کرار

نام کرار به چه معناست؟

كرار:    (عربي) 1- (در قديم) حمله كننده؛ 2- (اَعلام) از القاب و صفات حضرت علي(ع).اسم کرار

  • به نظر شما چه اسمی در کنار کرار ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام کرار چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن کرار از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به کرار تغییر میدهید؟

اسم پسر که به کرار بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با کرار به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن کرار

نام های دخترانه بر وزن کرار به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید