معنی اسم کاوه

نام کاوه به چه معناست؟

كاوه:    (= گاودرفش)، 1- عَلَم و رایَت گاو؛ 2- (اَعلام) نام شخصيتِ اساطيري شاهنامه و آهنگري ايراني كه روزبانان ضحاك هفده پسر او را كشته و قصد داشتند آخرين فرزند او را نيز قرباني ماران دوش ضحاك سازند، كاوه دادخواهان به مجلس ضحاك در آمد و خروشيد او با قیام خود مردم را گرد آورد تا به نزد فریدون رفتند و او را به شاهی برگزیدند.


اسم کاوه

  • به نظر شما چه اسمی در کنار کاوه ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام کاوه چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به کاوه تغییر میدهید؟

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین
اسم دخترانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید