معنی اسم قدیر

نام قدیر به چه معناست؟

قدیر :    (عربي) 1- (در قديم) توانا، قادر؛ 2- از نام‌ها و صفات خداوند.اسم قدیر

  • به نظر شما چه اسمی در کنار قدیر ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام قدیر چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن قدیر از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به قدیر تغییر میدهید؟

اسم پسر که به قدیر بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با قدیر به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن قدیر

نام های دخترانه بر وزن قدیر به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید