معنی اسم قدرت

نام قدرت به چه معناست؟

قدرت :    (عربي) 1- توانايي، توان، سلطه و نفوذ؛ 2- (در فلسفه قديم) توانايي ويژه‌ي موجود زنده كه با آن از روي قصد و اراده عملي را انجام مي‌دهد يا ترك مي‌كند.

قدرت‌الله :   (عربي) قدرت خداوند.اسم قدرت

  • به نظر شما چه اسمی در کنار قدرت ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام قدرت چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن قدرت از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به قدرت تغییر میدهید؟

اسم پسر که به قدرت بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با قدرت به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن قدرت

نام های دخترانه بر وزن قدرت به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید