معنی اسم فرهود

نام فرهود به چه معناست؟

فَرهود:  (عربي) 1- كودك پرگوشت و خوب صورت؛ 2- مرد درشت اندام.اسم فرهود

  • به نظر شما چه اسمی در کنار فرهود ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام فرهود چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن فرهود از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به فرهود تغییر میدهید؟

اسم پسر که به فرهود بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با فرهود به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن فرهود

نام های دخترانه بر وزن فرهود به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید