فَرناد :    1- پاياب؛ 2- (در سنسكريت) پرانَدَ (آب)؛ 3- (در برهان) پاياب و پايان آمده.


اسم فرناد

  • به نظر شما چه اسمی در کنار فرناد ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام فرناد چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به فرناد تغییر میدهید؟

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین
اسم دخترانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید