معنی اسم فرناد

نام فرناد به چه معناست؟

فَرناد :    1- پاياب؛ 2- (در سنسكريت) پرانَدَ (آب)؛ 3- (در برهان) پاياب و پايان آمده.اسم فرناد

  • به نظر شما چه اسمی در کنار فرناد ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام فرناد چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن فرناد از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به فرناد تغییر میدهید؟

اسم پسر که به فرناد بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با فرناد به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن فرناد

نام های دخترانه بر وزن فرناد به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید