معنی اسم فربد

نام فربد به چه معناست؟

فَربد:    (فر = شكوه و جلال + بد/-bad/،/-bod/ (پسوند محافظ يا مسئول))، 1- نگهبان يا محافظِ شكوه و جلال؛ 2- (به مجاز) داراي شكوه و جلال.

فَربود:    راست، درست.اسم فربد

  • به نظر شما چه اسمی در کنار فربد ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام فربد چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن فربد از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به فربد تغییر میدهید؟

اسم پسر که به فربد بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با فربد به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن فربد

نام های دخترانه بر وزن فربد به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید