معنی اسم فریور

نام فریور به چه معناست؟

فريور:    (دساتیر) راست، درست. [از برخاسته‌هاي فرقه آذركيوان ـ برهان چ. معين].اسم فریور

  • به نظر شما چه اسمی در کنار فریور ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام فریور چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن فریور از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به فریور تغییر میدهید؟

اسم پسر که به فریور بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با فریور به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن فریور

نام های دخترانه بر وزن فریور به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید