معنی اسم فریمان

نام فریمان به چه معناست؟

فريمان:    (فري = خجسته، مبارك، داراي خجستگي و شكوه، شكوهمند و خجسته + مان/من= انديشه و فكر)؛ 1- داراي انديشه‌ي خجسته، مبارك و با شكوه؛ 2- (به مجاز) خيرانديش و نيك انديش؛ 3- (اَعلام) 1) رودخانه‌اي فصلی، در استان خراسان به طول 44 کیلومتر، که از شهرستان فریمان سرچشمه می گیرد و پس از عبور از روستاهای آن، در 11 کیلومتری جنوب فریمان به سد فریمان می‌ريزد؛ 2) نام شهرستانی در شرق استان خراسان رضوی.اسم فریمان

  • به نظر شما چه اسمی در کنار فریمان ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام فریمان چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن فریمان از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به فریمان تغییر میدهید؟

اسم پسر که به فریمان بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با فریمان به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن فریمان

نام های دخترانه بر وزن فریمان به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید