معنی اسم فروتن

نام فروتن به چه معناست؟

فروتن:    آن كه خود را از ديگران برتر نداند، آن كه خودپسند نيست، متواضع.اسم فروتن

  • به نظر شما چه اسمی در کنار فروتن ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام فروتن چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن فروتن از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به فروتن تغییر میدهید؟

اسم پسر که به فروتن بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با فروتن به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن فروتن

نام های دخترانه بر وزن فروتن به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید