معنی اسم فرزان

نام فرزان به چه معناست؟

فرزان:    1- (در قديم) فرزانه، خردمند؛ 2- عاقل، حكيم؛ 3- دانش؛ 4- استواري.اسم فرزان

  • به نظر شما چه اسمی در کنار فرزان ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام فرزان چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن فرزان از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به فرزان تغییر میدهید؟

اسم پسر که به فرزان بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با فرزان به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن فرزان

نام های دخترانه بر وزن فرزان به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید