معنی اسم فرزام

نام فرزام به چه معناست؟

فرزام:    (در قديم) لايق، در خور، شايسته، سزاوار.اسم فرزام

  • به نظر شما چه اسمی در کنار فرزام ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام فرزام چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن فرزام از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به فرزام تغییر میدهید؟

اسم پسر که به فرزام بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با فرزام به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن فرزام

نام های دخترانه بر وزن فرزام به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید