معنی اسم فرامرز

نام فرامرز به چه معناست؟

فرامرز:    1- آمرزنده (دشمن)؛ 2- (اَعلام) 1) (در شاهنامه) پسر رستم، که پس از کشته شدن پدرش به کین خواهی او برخاست، شاه کابل را کشت و شغاد را به آتش کشید. بهمن پسر اسفندیار او را کشت؛ 2) فرامرز: آخرین امیر [433-443 قمری] سلسله‌ي بنی کاکویه در اصفهان که به دست طغرل سلجوقی برکنار شد؛ 3) فرامرز ابن خداداد: [قرن6 هجری] مؤلف یا گردآورنده‌ي داستان سمک عیار.اسم فرامرز

  • به نظر شما چه اسمی در کنار فرامرز ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام فرامرز چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن فرامرز از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به فرامرز تغییر میدهید؟

اسم پسر که به فرامرز بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با فرامرز به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن فرامرز

نام های دخترانه بر وزن فرامرز به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید