معنی اسم عماد

نام عماد به چه معناست؟

عِماد : (عربي) 1- ستون؛ 2- (به مجاز) آن كه بتوان بر او تكيه كرد، نگاه دارنده، تكيه گاه؛ 3- (اَعلام) عماد خراسانی: [عمادالدین حسن برقعی] متخلص به عماد از بهترین غزل سرایان معاصر.

اسم های ترکیبی با عماد

عِمادرضا :    (عربي) از نام‌هاي مركب، ( عماد و رضا.

عِمادالدين :  (عربي) 1- تكيه گاه كيش و آيين؛ 2- (اَعلام) 1) عمادالدین باکالیجار: شاه [415-440 قمری] دیلمی فارس، که کرمان و بغداد را هم تصرف کرد. با طغرل صلح کرد و دختر خود را به او داد؛ 2) عمادالدین پهلوان: اتابک لر بزرگ [626-646 قمری]؛ 3) عمادالدین دینار: (= ملک دینار) فرمانروای کرمان [583-591 قمری] از فرماندهان ترکان غز، که قدرت را از دست سلجوقیان کرمان بیرون آورد؛ 4) عمادالدین زنگی: اتابک موصل، [521-541 قمری] و بنیانگذار سلسله‌ي اتابکان موصل، که شمال عراق و شام را متصرف شد. به دست غلامان خود کشته شد. فرمانروایان آل زنگی از اولاد و نوادگان او بودند؛ 5) عمادالدین علی کرمانی: (= عماد فقیه) شاعر فارسی گوی ایرانی مقیم شیراز و از معاصران حافظ. مؤلف چندین مثنوی، از جمله: صفانامه، صحبت نامه، طریقت نامه، کتاب‌المعارف، محبت نامه؛ 6) عمادالدین محمّد اصفهانی: (= عماد کاتب) [519-597 قمری] ادیب و نویسنده‌ي ایرانی، که در شام اقامت گزید. از آثار اوست: خریدةالقَصر، در شرح حال شاعران عربی زبان قرن 6 هجری، نصرةالفِتره، در تاریخ سلجوقیان عراق و برق‌الشامی، در تاریخ شام، همه به عربی.اسم عماد

  • به نظر شما چه اسمی در کنار عماد ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام عماد چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن عماد از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به عماد تغییر میدهید؟

اسم پسر که به عماد بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با عماد به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن عماد

نام های دخترانه بر وزن عماد به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید