معنی اسم عطا

نام عطا به چه معناست؟

عطا:    (عربي) 1- بخشيدن چيزي به كسي، بخشش، دهش، انعام؛ هديه يا هر چيزي كه به كسي بخشيده مي‌شود؛ 2- (اَعلام) عطا ابن یعقوب: (= عطایی رازی) [قرن 5 هجری] شاعر ایرانی دربار غزنوی، سراینده‌ي دو منظومه‌ي حماسی برزونامه و بیژن نامه.

عطاءالله: (عربي) 1- بخشش و هديه‌ي خدا؛ 2- در اصطلاح عبارت است از چيزي است كه از ناحيه حق بر بندگان فائض شود.اسم عطا

  • به نظر شما چه اسمی در کنار عطا ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام عطا چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن عطا از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به عطا تغییر میدهید؟

اسم پسر که به عطا بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با عطا به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن عطا

نام های دخترانه بر وزن عطا به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید