معنی اسم عبدالحسین

نام عبدالحسین به چه معناست؟

عبدالحسين :    (عربي) 1- بنده‌ي حسين؛ 2- (به مجاز) دوستدار و ارادتمندِ امام حسين(ع)؛ [اين نام به لحاظ تولا و دوستي با امام حسين(ع) انتخاب مي‌شود]؛ 3- (اَعلام) عبدالحسين شرف الدين ابن يوسف عاملي موسوي دانشمند و متكلم شيعه در قرن 13و 14 هجری.اسم عبدالحسین

  • به نظر شما چه اسمی در کنار عبدالحسین ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام عبدالحسین چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن عبدالحسین از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به عبدالحسین تغییر میدهید؟

اسم پسر که به عبدالحسین بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با عبدالحسین به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن عبدالحسین

نام های دخترانه بر وزن عبدالحسین به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید