معنی اسم عبدالباسط

نام عبدالباسط به چه معناست؟

عبدالباسط:    (عربي) بنده‌ي خداي بسط دهنده و گسترش دهنده. (باسط از نام  های خداوند).اسم عبدالباسط

  • به نظر شما چه اسمی در کنار عبدالباسط ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام عبدالباسط چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن عبدالباسط از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به عبدالباسط تغییر میدهید؟

اسم پسر که به عبدالباسط بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با عبدالباسط به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن عبدالباسط

نام های دخترانه بر وزن عبدالباسط به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید