معنی اسم عامر

نام عامر به چه معناست؟

عامِر :    (عربي)1- (در قديم) آباد كننده، معمور، آبادان؛ 2- بسيار عمر كننده [تفألاً فرزندان خود را به اين نام موسوم مي‌نمودند].اسم عامر

  • به نظر شما چه اسمی در کنار عامر ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام عامر چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن عامر از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به عامر تغییر میدهید؟

اسم پسر که به عامر بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با عامر به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن عامر

نام های دخترانه بر وزن عامر به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید