معنی اسم صارم

نام صارم به چه معناست؟

صارم :    (عربي) (در قديم) 1- شمشير تيز؛ 2- قطع كننده، بُرنده.اسم صارم

  • به نظر شما چه اسمی در کنار صارم ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام صارم چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن صارم از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به صارم تغییر میدهید؟

اسم پسر که به صارم بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با صارم به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن صارم

نام های دخترانه بر وزن صارم به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید