معنی اسم شنتیا

نام شنتیا به چه معناست؟

شَنتيا:    (اَعلام) نام حضرت علي (ع) در زبور داوود.اسم شنتیا

  • به نظر شما چه اسمی در کنار شنتیا ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام شنتیا چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن شنتیا از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به شنتیا تغییر میدهید؟

اسم پسر که به شنتیا بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با شنتیا به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن شنتیا

نام های دخترانه بر وزن شنتیا به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید