معنی اسم شهاب

نام شهاب به چه معناست؟

شهاب :    (عربي) 1- (در نجوم) پديده‌اي به شكل خطي درخشان كه به علت برخورد سنگ آسماني با جو زمين و سوختن سريع آن به طور ناگهاني در آسمان ديده مي‌شود؛ 2- (اَعلام) شهاب ترشیزی: [قرن 12و 13 هجری] شاعر، مورخ و خوشنویس ایرانی. از آثار اوست: مراد نامه در تاریخ وقایع زمان علی مرادخان زند، تذکرة الوزار و منظومه های بهرام نامه، درة التاج و یوسف و زلیخا.

اسم ترکیبی با شهاب

اميرشهاب : (عربي) از نام‌هاي مركب، امير و شهاب.

شهاب‌الدين:   (عربي) 1- نورِ دين، آن كه وجودش براي دين تابناك است؛ 2- (اَعلام) 1) شهاب‌‌الدين عبدالله کرمانی: [قرن 8 و9 هجری] خوشنویس، شاعر و ادیب و موسیقیدان ایرانی، جانشین علیشیر نوایی در وزارت سلطان حسینی بایقرا؛ 2) شهاب‌‌الدين عمرابن محمّد: (شهاب‌‌الدين سهروردی) [539-632 قمری] صوفی ایرانی، از پیشوایان فرقه‌ي سهروردیه، مؤلف عوارف المعارف به عربی؛ 3) شهاب‌‌الدين همدانی: [قرن 8 هجری] صوفی و روحانی ایرانی مقیم هند، مؤلف ذخیرة الملوک؛ 4) شهاب‌‌الدين یحیی بن حبش: (= شیخ اشراق) [حدود 550-587 قمری] فیلسوف ایرانی بنیانگذار فلسفه‌ي اشراق. در حلب از سوی فقیهان به الحاد متهم شد و به فرمان صلاح‌‌الدين ایوبی او را کشتند. از آثار اوست: حکمت اشراق. تلویحات، مَشارع و مطارحات و هیاکِل نور. همه به عربی و داستانهای عرفانی به فارسی از جمله: آواز پر جبرئیل، روزی با جماعت صوفیان، عقل سرخ و لغت موران.



اسم شهاب

  • به نظر شما چه اسمی در کنار شهاب ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام شهاب چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن شهاب از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به شهاب تغییر میدهید؟

اسم پسر که به شهاب بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با شهاب به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن شهاب

نام های دخترانه بر وزن شهاب به زودی درج میگردد.




℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید