معنی اسم سپهر

نام سپهر به چه معناست؟

سپهر :   1- آسمان؛ 2- (به مجاز) روزگار؛ 3- (در موسيقي ايراني) گوشه‌اي در دستگاه راست پنجگاه؛ 4- (اَعلام) سپهر: شهرت و تخلّص محمّدتقی خان کاشانی [قرن 13 هجری]، مورخ ایرانی، ملقب به لسان الملک، مؤلف ناسخُ التَواریخ، به فارسی.

سپهرداد : (اَعلام) نام داماد داريوش كه در شجاعت ممتاز بود.اسم سپهر

  • به نظر شما چه اسمی در کنار سپهر ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام سپهر چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن سپهر از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به سپهر تغییر میدهید؟

اسم پسر که به سپهر بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با سپهر به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن سپهر

نام های دخترانه بر وزن سپهر به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید