معنی اسم سروش

نام سروش به چه معناست؟

سُروش :    1- (به مجاز) پيام‌ آور؛ 2- (در قديم) فرشته‌ي پيام آور، فرشته؛ 3- (به مجاز) پيامي كه از عالم غيب برسد، الهام؛ 4- (در قديم) جبرائيل؛ 5- (در موسيقي ايراني) گوشه‌اي در دستگاه ماهور؛ 6- (در گاه شماري) روز هفدهم از هر ماه شمسي در ايران قديم؛ 7- (اَعلام) شهرت محمّدعلی اصفهانی [قرن 13 هجری] شاعر ایرانی دربار ناصرالدین شاه، ملقب به شمس الشعرا.اسم سروش

  • به نظر شما چه اسمی در کنار سروش ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام سروش چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن سروش از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به سروش تغییر میدهید؟

اسم پسر که به سروش بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با سروش به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن سروش

نام های دخترانه بر وزن سروش به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید