معنی اسم سمیر

نام سمیر به چه معناست؟

سَمير : (عربي) داستان پرداز، قصه گو.


اسم سمیر

  • به نظر شما چه اسمی در کنار سمیر ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام سمیر چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به سمیر تغییر میدهید؟


❖ به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام لینکدین

℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید