سيامك : 1- داراي موي سياه؛ 2- (اَعلام) 1) (در شاهنامه) پسر كيومرث شاه پیشدادی كه به دست ديوان كشته شد و پسر سيامك، (هوشنگ) انتقام او را گرفت؛ 2) پهلوان تورانی در جنگ یازده رخ، که به دست گرازه، پهلوان ایرانی کشته شد.


اسم سیامک

  • به نظر شما چه اسمی در کنار سیامک ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام سیامک چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به سیامک تغییر میدهید؟

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین
اسم دخترانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید