معنی اسم سوران

نام سوران به چه معناست؟

سوران : (کردی) 1- نام منطقه  ای وسیع در کردستان؛ 2- یکی از چهار لهجه  ی اصلی زبان کردی.اسم سوران

  • به نظر شما چه اسمی در کنار سوران ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام سوران چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن سوران از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به سوران تغییر میدهید؟

اسم پسر که به سوران بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با سوران به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن سوران

نام های دخترانه بر وزن سوران به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید