معنی اسم سقراط

نام سقراط به چه معناست؟

سقراط : (معرب يوناني، sokrates) (اَعلام) [469-399 پیش از میلاد] فيلسوف يوناني که می کوشید با پرسشهای پیاپی از دیگران، آنان را به دستیابی به حقیقت وا دارد. افلاطون از شاگردان او، در چندین رساله کوشیده است این روش را توضیح دهد. سقراط سرانجام در آتن به فاسد کردن جوانان و بدعت در دین متهم و به نوشیدن زهر محکوم شد و آن را در نهایت آرامش پذیرفت.اسم سقراط

  • به نظر شما چه اسمی در کنار سقراط ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام سقراط چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن سقراط از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به سقراط تغییر میدهید؟

اسم پسر که به سقراط بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با سقراط به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن سقراط

نام های دخترانه بر وزن سقراط به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید