معنی اسم سبحان

نام سبحان به چه معناست؟

سبحان : (عربي) 1- پاك، منزه؛ 2- از نام‌هاي خداوند.اسم سبحان

  • به نظر شما چه اسمی در کنار سبحان ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام سبحان چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن سبحان از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به سبحان تغییر میدهید؟

اسم پسر که به سبحان بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با سبحان به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن سبحان

نام های دخترانه بر وزن سبحان به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید