معنی اسم رودین

نام رودین به چه معناست؟

رودين :  (رود = فرزند به ويژه پسر + ين (پسوند نسبت)) (به مجاز) فرزند پسر.


اسم رودین

  • به نظر شما چه اسمی در کنار رودین ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام رودین چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به رودین تغییر میدهید؟


❖ به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام لینکدین

℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید