معنی اسم رحیم

نام رحیم به چه معناست؟

رحيم : (عربي) 1- بسيار مهربان، مهرباني؛ 2- (اَعلام) از نام‌ها و صفات خداوند.اسم رحیم

  • به نظر شما چه اسمی در کنار رحیم ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام رحیم چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن رحیم از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به رحیم تغییر میدهید؟

اسم پسر که به رحیم بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با رحیم به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن رحیم

نام های دخترانه بر وزن رحیم به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید