معنی اسم راشد

نام راشد به چه معناست؟

راشد :    (عربي) 1- آن كه در راه راست است؛ 2- (به مجاز) ديندار، متدين؛ 3- (اَعلام) لقب ابو جعفر منصور، خليفه‌ي عباسي [529-530 قمری] که بر اثر لشکر کشی غیاث‌الدین مسعود سلجوقی از بغداد گریخت و در راه اصفهان به دست فدائیان اسماعیلی کشته شد.اسم راشد

  • به نظر شما چه اسمی در کنار راشد ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام راشد چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن راشد از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به راشد تغییر میدهید؟

اسم پسر که به راشد بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با راشد به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن راشد

نام های دخترانه بر وزن راشد به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید