راستین :    1- حقيقي، واقعي؛ 2- (در قدیم) راست قامت.


اسم راستین

  • به نظر شما چه اسمی در کنار راستین ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام راستین چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به راستین تغییر میدهید؟

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین
اسم دخترانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید