معنی اسم راستین

نام راستین به چه معناست؟

راستین :    1- حقيقي، واقعي؛ 2- (در قدیم) راست قامت.


اسم راستین

  • به نظر شما چه اسمی در کنار راستین ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام راستین چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به راستین تغییر میدهید؟


❖ به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام لینکدین

℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید