معنی اسم دهقان

نام دهقان به چه معناست؟

دهقان : (معرب از فارسي دهگان) 1- كشاورز، مالكِ ده؛ 2- (در قديم) (به مجاز) ايراني؛ 3- (به مجاز) زرتشتي؛ 4- (در قديم) (به مجاز) هر يك از دانايان و راويان تاريخ و اساطير ايران؛ 5- بزرگ و حاكم ولايت.اسم دهقان

  • به نظر شما چه اسمی در کنار دهقان ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام دهقان چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن دهقان از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به دهقان تغییر میدهید؟

اسم پسر که به دهقان بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با دهقان به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن دهقان

نام های دخترانه بر وزن دهقان به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید