معنی اسم داریوش

نام داریوش به چه معناست؟

داریوش :    1- (= دارا، داراي، داراب) به معني دارنده‌ي نيكي (بهی)؛ 2- (اَعلام) نام سه تن از شاهان ایرانی از سلسله‌ي هخامنشي.  1) داريوش اول: معروف به داريوش بزرگ (کبیر) [521-486 پیش از میلاد] پسر ويشتاسپ؛ که به یاری بزرگان پارسی گوماتا را دستگیر کرد و خود به پادشاهی نشست. 2) داريوش دوم: [424- 404 پیش از میلاد] فرزند نامشروع اردشیر اول، او اسپارت را بر ضدّ آتن به جنگ واداشت. 3) داريوش سوم: [336- 330 پیش از میلاد] که در زمان او اسکندر به ایران تاخت و او را شکست داد. او در جریان فرار به دست کسانش کشته شد.

راهنمای اسم پسراسم داریوش

  • به نظر شما چه اسمی در کنار داریوش ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام داریوش چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن داریوش از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به داریوش تغییر میدهید؟

اسم پسر که به داریوش بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با داریوش به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن داریوش

نام های دخترانه بر وزن داریوش به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید