معنی اسم داریا

نام داریا به چه معناست؟

داریا :    1- دارنده؛ 2- (اَعلام) 1) (در شاهنامه) شاه ايران از سلسله‌ی کيانی، پسر بهمن و هماي، که مادرش او را در شيرخوارگی در صندوقی نهاد و به آب انداخت. او وقتی بزرگ شد سلطنت را بازگرفت و با دختر فيلقوس پادشاه روم ازدواج کرد، ولی بعداً او را نزد پدرش بازگرداند. اسکندر (ذوالقرنین) از این ازدواج زاده شد. سپس داراب با زن دیگری ازدواج کرد و او پسری آورد به نام دارا که جانشين داراب شد؛ 2) داراب نام شهرستانی در جنوب شرقی استان فارس.اسم داریا

  • به نظر شما چه اسمی در کنار داریا ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام داریا چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن داریا از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به داریا تغییر میدهید؟

اسم پسر که به داریا بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با داریا به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن داریا

نام های دخترانه بر وزن داریا به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید