معنی اسم داراب

نام داراب به چه معناست؟

داراب :    1- دارنده؛ 2- (اَعلام) 1) (در شاهنامه) شاه ايران از سلسله‌ی کيانی، پسر بهمن و هماي، که مادرش او را در شيرخوارگی در صندوقی نهاد و به آب انداخت. او وقتی بزرگ شد سلطنت را بازگرفت و با دختر فيلقوس پادشاه روم ازدواج کرد، ولی بعداً او را نزد پدرش بازگرداند. اسکندر (ذوالقرنین) از این ازدواج زاده شد. سپس داراب با زن دیگری ازدواج کرد و او پسری آورد به نام دارا که جانشين داراب شد؛ 2) داراب نام شهرستانی در جنوب شرقی استان فارس.اسم داراب

  • به نظر شما چه اسمی در کنار داراب ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام داراب چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن داراب از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به داراب تغییر میدهید؟

اسم پسر که به داراب بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با داراب به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن داراب

نام های دخترانه بر وزن داراب به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید