معنی اسم خشایار

نام خشایار به چه معناست؟

خشایار :    1- دلير، نيرومند؛ 2- (اَعلام) نام دو تن از شاهان هخامنشي 1) خشایارشای اول: شاه [485-465 پیش از میلاد] پسر و جانشین داريوش اول، که آتن را تسخیر کرد و آتش زد، در جنگ دریایی با یونان شکست خورد و به ایران بازگشت. 2) خشایارشای دوم: شاه ایران [424 پیش از میلاد] كه پس از 45 روز پادشاهی به دست برادرش کشته شد.اسم خشایار

  • به نظر شما چه اسمی در کنار خشایار ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام خشایار چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن خشایار از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به خشایار تغییر میدهید؟

اسم پسر که به خشایار بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با خشایار به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن خشایار

نام های دخترانه بر وزن خشایار به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید